Procesul de învățământ

Obiective pentru formarea maistrului militar

  • Formarea deprinderilor și abilităților de luptător
  • Formarea deprinderilor necesare executării competențelor de specialist militar
  • Dezvoltarea capacităților de a conduce acțiunile grupului (postului de luptă, serviciului de luptă, navelor mici) și instrucția de specialitate a luptătorului din structuri militare mici (comandant post de luptă)
  • Formarea deprinderilor de a exploata, întereține și menține în stare de operativitate armamentul și tehnica de luptă
  • Formarea personalității de cetățean și consolidarea deprinderilor comportamentale civice, morale și etice
  • Formarea competențelor cheie și tehnice specializate, echivalente absolvenților școlilor postliceale din sistemul național de învățământ
  • Implementarea standardelor acceptate, specifice fiecărei calificări, în domeniul militar de instruire.
  • Formarea aptitudinilor necesare de a conduce nave mici (nave auxiliare)
  • Formarea aptitudinilor necesare de a folosi şi a menţine în funcţiune tehnica de navigaţie şi de a executa reparaţiile curente
- Formarea aptitudinilor necesare de a executa tragerile de artilerie pe mare şi fluviu.
- Formarea aptitudinilor necesare de a folosi şi a menţine în funcţiune instalaţiile de artilerie navală şi de a executa reparaţii curente
- Formarea aptitudinilor necesare pentru exploatarea şi întreţinerea sistemelor reactive navale.
- Formarea aptitudinilor necesare pentru exploatarea şi întreţinerea drăgilor, minelor, bombelor antisubmarin şi torpilelor.
- Formarea aptitudinilor necesare pentru executarea traficului radio cu echipamentul de comunicare radio.
- Formarea aptitudinilor necesare pentru executarea observării şi a semnalizării.
- Întreţineri şi reparaţii curente la echipamentele de radiocomunicaţii.
- Pregătirea operatorilor de hidroacustică pentru utilizarea corespunzătoare a echipamentelor
- Formarea aptitudinilor necesare pentru exploatarea, întreţinerea şi executarea reparaţiilor curente la tehnica de radiolocaţie navală.
- Pregătirea operatorilor de hidroacustică pentru utilizarea corespunzătoare a echipamentelor
- Formarea aptitudinilor necesare pentru executarea întreţinerii şi reparării echipamentelor hidroacustice.
- Însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru exploatarea şi întreţinerea maşinilor electrice, din dotarea sistemelor de automatizare a motoarelor principale şi a instalaţiilor auxiliare de la bord
- Formarea aptitudinilor practice pentru remedierea defecţiunilor la instalaţiile electrice de la bord.
- Însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare pentru exploatarea şi întreţinerea maşinilor electrice, din dotarea sistemelor de automatizare a motoarelor principale şi a instalaţiilor auxiliare de la bord
- Formarea aptitudinilor practice pentru remedierea defecţiunilor la instalaţiile electrice de la bord.