Cursuri de perfecţionare / specializare organizate în
Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale "Amiral Ion Murgescu"

 

Denumirea cursului Perioada de desfăşurare Participanți
Curs de specializare în lucrul cu muniţia 05.11.2018 - 16.11.2018
04.03.2019 - 15.03.2019
Ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri
Curs de perfecţionare în radiotelegrafie 05.11.2018 - 29.11.2018 Maiştri militari şi subofiţeri