Admitere 2020

Contact Admitere

Telefon:
0786.899290

Email :

IMPORTANT !

Candidaţii ierarhizaţi în ordinea mediei de admitere al căror rezultat final este "Admis"/"Selecţie în desfăşurare", au obligaţia ca până la data de 30.07.2020, orele 14.30, să confirme locul/continuarea selecţiei, pe adresa de mail smmmfn@smmmfn.ro sau prin SMS la numărul de telefon 0786.899290 folosind următorul text:

Nume ________ prenume tata________ prenume __________, confirm locul / continuarea selecţiei.

Ierarhizarea şi planificarea la selecţie se afişează pe pagina de internet a şcolii www.smmmfn.ro, conform Metodologiei organizării şi desfăşurării concursului de admitere la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale, în anul şcolar 2020-2021.

Planificarea candidaţilor la selecţia aptitudinală din centrele zonale de selecţie şi orientare, la întocmirea fişei medicale la spitalele militare se va efectua de către secretariatul comisiei de admitere, în funcţie de judeţele din care provin candidaţii. Ulterior obţinerii avizelor favorabile, candidaţii vor fi programaţi, tot de către secretariatul comisiei de admitere, la Centrul de Medicină Navală din Constanţa pentru efectuarea vizitei medicale speciale, în urma căreia se obţine calificativul „APT/INAPT ambarcare“.

Candidaţii care refuză să susţină probele de selecţie, care nu confirmă participarea la probele de selecţie sau care nu se prezintă la probele de selecţie sunt declaraţi „ELIMINAT“ sau „RETRAS“, după caz.

Candidaţii care nu promovează una dintre etapele de selecţie sunt declaraţi „RESPINS“ şi nu mai continuă procesul de admitere.

Începând cu data de 31 iulie 2020, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale va evalua stadiul dosarelor primite de la birourile de informare recrutare şi va solicita candidaţilor, după caz, documentele necesare completării acestora.

Astfel, candidaţii care nu au susţinut probele de selecţie până la data de 30 iulie, vor fi programaţi la unul dintre cele patru centre zonale de selecţie şi orientare (CZSO) din Alba Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc sau Constanţa (link...) pentru a li se testa capacitatea motrică şi pentru a fi evaluaţi psihologic.

Candidaţii vor fi programaţi pe serii, iar data le va fi comunicată telefonic de către secretariatul Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale.

Durata activităţii de selecţie poate fi de una sau două zile:

- prima zi este rezervată probelor sportive (traseu aplicativ şi alergare de rezistenţă);
- a doua zi este pentru evaluarea potenţialului psihologic şi interviul final).

În ziua programării, candidaţii se vor prezenta la punctul de control al centrului zonal de selecţie de orientare la ora planificată.

La prezentarea în sediul centrului zonal de selecţie şi orientare, candidaţii vor prezenta Chestionarul COVID (link...), completat, pentru a scurta astfel formalităţile de acces în unitate şi vor avea asupra lor obligatoriu adeverinţa eliberată de medicul de familie, unde trebuie specificat: „clinic sănătos şi nu se află în evidenţă sau sub observaţie cu boli cronice, psihice/neuropsihice sau infectocontagioase“ şi care să cuprindă sintagma „eliberată pentru susţinerea probelor sportive, evaluării psihologice şi examinării medicale la intrarea în sistemul militar“. Adeverinţa este valabilă 90 de zile de la momentul emiterii sale.

În cazul în care candidatul nu prezintă adeverinţa conform precizărilor, nu i se va permite accesul la selecţie.

În prima zi de selecţie se desfăşoară evaluarea capacităţii motrice, motiv pentru care, candidaţii se vor prezenta la sediul CZSO obligatoriu echipaţi în ţinută sportivă, aceasta incluzând costum sport şi încălţăminte sport adecvată (pentru sezonul cald se recomandă şort şi tricou, echipamentul fiind sterilizat prin spălare la temperatură ridicată).

În baza Planului de măsuri pentru prevenirea şi combaterea infectării cu virusul SARS-COV 2, pus în aplicare la nivelul fiecărui centru zonal de selecţie şi orientare, candidaţii trebuie să cunoască şi să respecte următoarele reguli:

 • • la intrarea în centrul zonal de selecţie şi orientare se va efectua triajul epidemiologic, iar în situaţia în care un candidat prezintă simptome (inclusiv temperatură mai mare de 37,3 grade Celsius şi/sau simptome de infecţie respiratorie) sau există suspiciunea că starea de sănătate este precară, nu i se va permite accesul în unitate, cu recomandarea de a se adresa medicului de familie pentru stabilirea diagnosticului şi tratamentului;
 • • candidaţii vor purta obligatoriu măşti de protecţie pe întreaga perioadă în care se vor afla în incinta centrului zonal de selecţie şi orientare). În caz contrar, ei vor fi reprogramaţi la selecţie;
 • • grupurile sanitare şi vestiarele vor fi folosite numai de câte un singur candidat, pe rând;
 • • pe durata selecţiei se vor respecta măsurile de distanţare fizică între candidaţi, iar pe timpul pauzelor candidaţii nu vor forma grupuri mai mari de trei persoane, cu condiţia autoimpunerii respectării distanţei de 1,5 metri între aceştia;
 • • candidaţii se vor prezenta la selecţie fără a avea asupra lor bagaje voluminoase. Bagajul candidaţilor se va depozita într-un rucsac de dimensiuni mici şi se va rezuma la strictul necesar, astfel:
  • unul sau două prosoape curate, de mici dimensiuni, pe care le vor folosi la ştergerea mâinilor, după spălarea cu apă caldă şi săpun;
  • cel puţin patru măşti de protecţie;
  • dezinfectant pentru mâini, într-o cantitate suficientă;
  • hrană rece, neperisabilă. Precizăm că, la sosirea în unitate, bagajele candidaţilor vor fi verificate, accesul cu alimente perisabile nefiind permis sub nicio formă;
  • apă potabilă îmbuteliată, în cantitate suficientă;
  • documente: actul de identitate în original al candidatului, adeverinţa valabilă de la medicul de familie, conform precizărilor anterioare, precum şi chestionarul COVID completat;
  • ustensile de scris de culoare albastru. Ustensilele de scris sunt personale şi nu este permis schimbul sau împrumutul acestora.

IMPORTANT ! Centrele zonale de selecţie şi orientare nu asigură cazarea candidaţilor şi nici înscrierea acestora la popota unităţii.

NOTĂ: Este STRICT INTERZIS accesul candidaţilor în sediul centrului zonal de selecţie şi orientare având asupra lor telefoane mobile sau alte dispozitive sau medii de înregistrare/stocare informaţii.

Candidaţii înscrişi pentru sesiunea de admitere 2020 la Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ sunt rugaţi să transmită, până pe data de 26 iulie 2020, ora 14:00, pe adresa un e-mail cu subiectul NUME PRENUME în care să ataşeze următoarele documente ** :

 • - copie scanată (faţă/verso) a diplomei de bacalaureat sau a adeverinţei care substituie diploma de bacalaureat
 • - fişa pentru alegerea specialităţilor militare completată cu ordinea preferinţelor * (link...)
 • - declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal * (link...)

* Documentele se descarcă, se listează, se completează, se semnează şi se scanează. În situaţia în care candidatul nu le poate tipări, acestea pot fi scrise olograf.

** În momentul prezentării la şcoală, candidaţii au obligaţia de a avea asupra lor, în original, documentele incluse în copie la dosarul de admitere.

Pentru sesiunea 2020, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“ are disponibile pentru ocupare un număr de 123 de locuri, nediferenţiate de gen, din care 101 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale şi 22 locuri pentru alte structuri.

Repartiţia locurilor pe specialităţi militare - admitere 2020

Specialităţi militare
Locuri pentru M.Ap.N.
Locuri pentru M.A.I.
Locuri pentru S.T.S.
Total locuri pe specialitati militare
Artilerie navală şi antiaeriană 19 1   20
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 17 3   20
Arme sub apă 8     8
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 10 3   13
Radiolocaţie navală 10 3   13
Motoare şi maşini navale 22 4   26
Motoare şi instalaţii electrice navale 15 4 4 23
TOTAL LOCURI 101 18 4 123

 

Din numărul total de locuri aparţinând Ministerului Apărării Naţionale pentru formarea maiştrilor militari, pentru fiecare specialitate, vor fi rezervate locuri pentru absolvenţii colegiilor naţionale militare. Aceste locuri se deduc din cifra de şcolarizare aprobată pentru Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale pentru anul şcolar 2020-2021.

Perioada de recrutare pentru locurile destinate structurilor Ministerului Apărării Naţionale s-a încheiat pe data de 29 aprilie 2020, iar perioada de recrutare pentru locurile rezervate structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-a încheiat pe data de 15 iunie 2020.

În 2020, în contextul pandemiei de SARS-CoV 2, a fost suspendată etapa examenelor scrise, iar criteriul de admitere a devenit media de la examenul naţional de Bacalaureat, în procent de 100%, conform Dispoziţiei DGMRU 16 din 30.06.2020.(link...)

Criterii de departajare:

 • - nota obţinută la proba scrisă de Limba şi literatura Română la examenul de Bacalaureat;
 • - nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului la examenul de Bacalaureat;
 • - nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării la examenul de Bacalaureat.

 

Admiterea candidaţilor înscrişi pentru locurile Ministerului Apărării Naţionale se realizează după parcurgerea etapelor specificate în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 112/2020 pentru modificarea Ordinului M 217/2019. Documentul poate fi consultat aici: (link...)

Toate probele de selecţie, inclusiv examinarea medicală rămân valabile.

Candidaţii ierarhizaţi în funcţie de media de la examenul naţional de Bacalaureat, care nu au susţinut încă probele de selecţie, vor fi programaţi la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare unde sunt arondaţi pentru a susţine probele sportive şi testarea psihologică, începând cu data de 31 iulie 2020.

Pentru candidaţii care deja au susţinut probele la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare, rezultatele rămân valabile.

Candidaţii declaraţi „Admis“/„Apt“ la probele de selecţie sunt apoi programaţi să susţină vizita medicală la cel mai apropiat spital militar de zona de domiciliu. Ulterior, candidaţii declaraţi „Apt pentru serviciul militar“ sunt programaţi la Centrul de Medicină Navală din Constanţa pentru a susţine examinarea medicală specială, în urma căruia se obţin calificativele „Apt/Inapt ambarcare“.

Candidaţii vor susţine probele de selecţie în ordinea ierarhizării, până la ocuparea tuturor locurilor scoase la concurs.

Activitatea

Data/Perioada

Primirea dosarelor candidaţilor de la Birourile Informare Recrutare Până pe 27 iulie 2020
Verificarea dosarelor candidaţilor şi clarificarea aspectelor referitoare la documentele transmise şi ierarhizarea acestora Până pe 29 iulie 2020
Confirmarea ocupării locurilor de către candidaţii care au parcurs procesul de selecţie 30 iulie 2020
Continuarea procesului de selecţie pentru candidaţii care nu l-au parcurs, până la ocuparea locurilor scoase la concurs. Începând cu 31 iulie 2020