Informații admitere 2020

- criterii de admitere 2020 -

 

Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu“, cu sediul în Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 80, organizează concurs de admitere, pentru ocuparea unui număr de 123 de locuri, nediferenţiate de gen, din care 101 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale şi 22 locuri pentru alte structuri.

În 2020, în contextul pandemiei de SARS-CoV 2, a fost suspendată etapa examenelor scrise, iar criteriul de admitere a devenit media de la examenul naţional de Bacalaureat, în procent de 100%, conform Dispoziţiei DGMRU 16 din 30.06.2020 .(link)

Concursul de admitere se adresează tinerilor - băieţi şi fete - cu vârsta de maximum 28 de ani împliniţi anul acesta, care au promovat examenul de Bacalaureat sau care susţin examenul de Bacalaureat anul acesta şi doresc să acceadă în rândul maiştrilor militari de marină.

Candidaţii pentru locurile destinate Ministerului Apărării Naţionale se vor putea adresa Birourilor de Informare / Recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. ( link... )

Candidaţii pentru locurile destinate Ministerul Afacerilor Interne se vor adresa Inspectoratului General al Poliţiei de Frontieră, Inspectoratelor Teritoriale al Poliţiei de Frontieră, sau Inspectoratelor Judeţene de Poliţie de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat. ( link... )

Candidaţii pentru locurile destinate Serviciului de Telecomunicaţii Speciale (S.T.S) se vor adresa  direcţiilor judeţene de telecomunicaţii speciale cu sedii în fiecare reşedinţă de judeţ sau, pentru Bucureşti, candidaţii se vor adresa Direcţiei Management Resurse Umane. ( link... )

Etapa de recrutare şi selecţie se organizează separat pentru locurile fiecărui beneficiar (minister).

 

 

Repartiţia locurilor pe specialităţi militare - admitere 2020

 

Specialităţi militare
Locuri pentru M.Ap.N.
Locuri pentru M.A.I.
Locuri pentru S.T.S.
Total locuri pe specialitati militare
Artilerie navală şi antiaeriană 19 1   20
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 17 3   20
Arme sub apă 8     8
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 10 3   13
Radiolocaţie navală 10 3   13
Motoare şi maşini navale 22 4   26
Motoare şi instalaţii electrice navale 15 4 4 23
TOTAL LOCURI 101 18 4 123

 

*Un procent de 25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor militare liceale declaraţi „NEADMIS“ la programele de studii universitare de licenţă.

 

 

Recrutare - selecţie - admitere 2020

 

Perioada de recrutare pentru locurile destinate structurilor Ministerului Apărării Naţionale s-a încheiat pe data de 29 aprilie 2020, iar perioada de recrutare pentru locurile rezervate structurilor Ministerului Afacerilor Interne s-a încheiat pe data de 15 iunie 2020.

Admiterea candidaţilor înscrişi pentru locurile Ministerului Apărării Naţionale se realizează după parcurgerea etapelor specificate în Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M 112/2020 pentru modificarea Ordinului M 217/2019. Documentul poate fi consultat aici: ( link... )

- Birourile Informare Recrutare trimit dosarele candidaţilor către unitatea de învăţământ postliceal militar, conform primei opţiuni;
- Candidaţii  sunt ierarhizaţi în ordine strict descrescătoare a mediei de la examenul naţional de Bacalaureat;
- Locurile disponibile sunt ocupate în ordinea ierarhizării, de către candidaţii declaraţi „Admis“/„Apt“ în urma susţinerii probelor de selecţie.

Toate probele de selecţie, inclusiv examinarea medicală rămân valabile.

Candidaţii ierarhizaţi în funcţie de media de la examenul naţional de Bacalaureat, care nu au susţinut încă probele de selecţie, vor fi programaţi la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare unde sunt arondaţi pentru a susţine probele sportive şi testarea psihologică, începând cu data de 31 iulie 2020.

Pentru candidaţii care deja au susţinut probele la Centrele Zonale de Selecţie şi Orientare, rezultatele rămân valabile.

Candidaţii declaraţi „Admis“/„Apt“ la probele de selecţie sunt apoi programaţi să susţină vizita medicală la cel mai apropiat spital militar de zona de domiciliu. Ulterior, candidaţii declaraţi „Apt pentru serviciul militar“ sunt programaţi la Centrul de Medicină Navală din Constanţa pentru a susţine examinarea medicală specială, în urma căruia se obţin calificativele „Apt/Inapt ambarcare“.

Candidaţii vor susţine probele de selecţie în ordinea ierarhizării, până la ocuparea tuturor locurilor scoase la concurs.

Criterii de departajare:

- nota obţinută la proba scrisă de Limba şi literatura Română la examenul de Bacalaureat;
- nota obţinută la proba scrisă obligatorie a profilului la examenul de Bacalaureat;
- nota obţinută la proba scrisă la alegere a profilului şi specializării la examenul de Bacalaureat.

 

 


Calendarul admiterii 2020

Activitatea Data/Perioada
Primirea dosarelor candidaţilor de la Birourile Informare Recrutare Până pe 27 iulie 2020
Verificarea dosarelor candidaţilor şi clarificarea aspectelor referitoare la documentele transmise şi ierarhizarea acestora Până pe 29 iulie 2020
Confirmarea ocupării locurilor de către candidaţii care au parcurs procesul de selecţie 30 iulie 2020
Continuarea procesului de selecţie pentru candidaţii care nu l-au parcurs, până la ocuparea locurilor scoase la concurs. Începând cu 31 iulie 2020