COLEGIUL  NAŢIONAL  MILITAR
,,ALEXANDRU  IOAN  CUZA”
CONSTANŢA


ADRESA COLEGIULUI :
Str. DEZROBIRII  80, CONSTANŢA C.P: 900234
Telefon: 0241 - 655650 int. 246, 207
E-mail: cnmil.constanta@gmail.com

 

 

TRANSFERUL  ELEVILOR  DIN  UNITĂŢILE  DE  ÎNVĂŢĂMÂNT  ALE
MINISTERULUI  EDUCAŢIEI  NAŢIONALE,
SPECIALIZAREA  MATEMATICĂ  -  INFORMATICĂ,
LA  COLEGIUL  NAŢIONAL  MILITAR  "ALEXANDRU IOAN CUZA" CONSTANŢA
PENTRU  ÎNFIINŢAREA  CLASELOR  A  X - A  ŞI  A  XI - A

 

 

Recrutarea  şi  selecţia  candidaţilor  -  grafic  de  desfăşurare :  

  • recrutarea candidaţilor se realizează în perioada 14.05 – 29.06.2018, de către birourile informare - recrutare din cadrul centrelor militare zonale / judeţene / de sector; ( link... )

  • selecţia candidaţilor se desfăşoară la centrele zonale de selecţie şi orientare la care sunt arondate birourile informare-recrutare care au întocmit dosarele de candidat, în perioada  25.06 – 10.08.2018;

 

Criterii specifice de recrutare pe care candidaţii trebuie să le îndeplinească, cumulativ :  

  • să fie absolvenţi ai clasei a IX-a, respectiv ai clasei a X-a, în anul şcolar 2017-2018, la specializarea „matematică - informatică”;

  • să aibă cel puţin media generală 8.00 şi cel puţin 7.00 la disciplinele „matematică”, „informatică”,  „fizică” şi „limba engleză”, în clasa a IX-a, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a;

  • să aibă media la purtare cel puţin 9.00, în clasa a IX-a, respectiv în clasele a IX-a şi a X-a,  conform prevederilor normelor în vigoare ce reglementează organizarea şi funcţionarea unităţilor  de  învăţământ  preuniversitar;

  • candidaţii să nu fi repetat nici unul din anii de studii liceale şi să nu fie în situaţie de corigenţă.