Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Comandor  CIOCIOI IANCU

Locţiitor al comandantului Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale
"Amiral ION MURGESCU"

 

Date personale:

Data naşterii: 20.08.1968
Locul naşterii: Com. Zîmbreasca, Jud. Teleorman
Naţionalitatea: Română
Starea civilă: Căsătorit, un copil

Educaţie şi formare:

2012 - Curs formator, Reţeaua şcolară de formare continuă a adulţilor Constanţa
2009 - Doctor în domeniul ,,Inginerie electrică”, Universitatea ,,Dunărea de Jos” din Galaţi
2005 - Masterat în domeniul ,,Inginerie electrică şi navigaţie”, specializarea ,,Legislaţie maritimă”,
             Universitatea Maritimă din Constanţa
2004 - Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, Universitatea ,,Ovidius” Constanţa
2002 - Curs ,,managementul sistemelor tehnice de marină”, Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa
1998 - Curs ,,Compatibilitate electromagnetică”,  Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa
1996 - Curs postuniversitar de conducere - ingineri marină, Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân” Constanţa
1991 - Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”, specialitatea ,,Radioelectronică navală”
1986 - Liceul Militar de Marină ,,Alexandru Ioan Cuza”

Experienţă profesională:

 • mai 2017 - locţiitor al comandantului Şcolii Militare de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”
 • noiembrie 2016 - împuternicit şef birou învăţământ, Statul Major al Forţelor Navale
 • martie 2016 - şef birou protecţia documentelor clasificate, protecţia fizică şi securitate industrială, Statul Major al Forţelor Navale
 • noiembrie-decembrie 2015 - detaşat la Direcţia Management Resurse Umane - Secţia învăţământ militar
 • octombrie 1991 - martie 2016 - lector / instructor / instructor şef / instructor superior (şef catedra Electronică şi informatică), Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale ,,Amiral Ion Murgescu”
 • iulie - octombrie 1991 - Comandant unitate de luptă observare-transmisiuni şi electronică la V.Sm. 31 din Divizionul 339 V.Sm.
 • 2006-2015 - cadru didactic asociat (asistent universitar, lector universitar), Academia Navală ,,Mircea cel Bătrân”

Distincţii şi decoraţii:

 • Emblema de merit ,,În serviciul Armatei României” cls. a II-a
 • Semnul onorific ,,În serviciul Patriei” pentru 25 de ani de activitate
 • Semnul onorific ,,În serviciul Patriei” pentru 20 de ani de activitate
 • Semnul onorific ,,În serviciul Patriei” pentru 15 de ani de activitate
 • Locul II, secţiunea Ştiinţă şi Învăţământ, Omul Anului 2014 în Forţele Navale

Limbi străine cunoscute:
Engleza