Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Concurs ocupare posturi didactice

 

 

Concurs pentru ocuparea postului didactic de Comandant companie şi instructor la Batalionul elevi din Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion MURGESCU”

 

Graficul de desfăşurare a concursului

DATA ORA ACTIVITATEA
02.10.2017 08.30 - 09.00 Prezentarea candidaţilor. Instruirea candidaţilor. Prezentarea comisiei de examen
09.00 - 12.00 Desfăşurarea probei scrise
14.45 Afişarea rezultatelor la proba scrisă
15.00-15.30 Depunerea contestaţiilor
15.30-16.30 Soluţionarea contestaţiilor
16.30 Afişarea rezultatelor la proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor
03.10.2017 09.00 - 10.00 Desfăşurarea probei practice
11.00 Afişarea rezultatelor la proba practică
12.00 Afişarea rezultatelor finale

 

Tematica concursului

I.  Învăţământ

M.122/2016, Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcoliilor de maiştri militari şi subofiţeri

 1. Dispoziții generale
 2. Organiazarea școlilor militare de maiștri militari şi subofițeri.
 3. Personalul școlilor militare.
 4. Funcționarea școlilor militare:
  • organisme funționale;
  • documente manageriale;
  • concursuri examene și verificări;
  • evaluarea rezultatelor.
 5. Elevii și cursanții:
  • drepturile elevilor;
  • obligațiile elevilor;
  • recompensarea elevilor;
  • sancțiuni aplicate elevilor;
  • încetarea calitații de elev.

II. Instrucție

M.38/2016, Ordin pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentulde ordine interioară în unitate

 1. Relaţiile dintre comandanţi şi subordonaţi
 2. Emiterea şi executarea ordinelor.
 3. Prezentarea militarilor în faţa comandanţilor sau superiorilor în grad/funcţie.
 4. Comportarea militarilor în diferite situaţii(Comandantul de subunitate).
 5. Întreţinerea cazărmilor(Elementele componente ale infrastructurii dintr-o cazarmă).

M.28/2009, Ordin pentru aprobarea Regulamentului instrucţiei de front

 1. Obiectivele instrucţiei de front.
 2. Atribuţii principale pentru executarea instrucţiei.
 3. Instrucţia de front a militarului.
 4. Instrucţia de front cu arma.
 5. Poziţiile pentru luptă şi pentru aruncarea grenadelor de mână; procedee de deplasare pe câmpul de luptă.
 6. Instrucţia de front a grupei/similare.
 7. Instrucţia de front a plutonului.
 8. Instrucţia de front a companiei/similare.

M.81/2007, Ordin pentru aprobarea F.T.-11, Instrucțiuni pentru tragerile cu armamentul de infanterie

 1. Reguli privind organizarea, pregătirea și executarea ședințelor individuale de tragere.
 2. Reguli și măsuri de siguranță pentru ședințele individuale de tragere.
 3. Aprecierea tragerilor și evidența rezultatelor.
 4. Ședințele individuale de tragere:
  • ședința pregătitoare și de verificare a grupării;
  • Ședința 1 instrucție ziua;
  • Ședința 2 instrucție noaptea;
  • Ședința 3 instrucție ziua.

 

Bibliografie

 1. Ordinul MApN nr. M.38/2016, Ordin pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate.
 2. Ordinul MApN nr. M.28/2009, Ordin pentru aprobarea Regulamentului instrucţiei de front.
 3. Ordinul MApN M.81/2007, Ordin pentru aprobarea F.T.-11, Instrucțiuni pentru tragerile cu armamentul de infanterie.
 4. Ordinul MApN M.122/2016, Ordin pentru aprobarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea şcoliilor de maiştri militari şi subofiţeri.