Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Teme de cercetare pentru anul 2016 - 2017


Studiu privind utilizarea telefoanelor inteligente 
Colectiv: Cpt.cdor. Stănculescu Sorin
Lt.cdor.ing. Trandafir Petronius

Modernizarea platformei mobile cu trei grade de libertate pentru simularea mişcării navei
Colectiv: Cpt.cdor Croitoru Cristian
M.m.I Marcu Viorel

Punerea în funcţiune a simulatorului electric de la torpila SET – 53M din cadrul cabinetului ASA
Colectiv: Cpt.cdor.ing. Aur Bogdan
M.m.p. Mardan Laurentiu

Elaborarea tehnologiei pentru realizarea unui balizaj în sistemul internaţional A. Montarea şi punerea în funcţiune a două capete de far
Colectiv: Lt.cdor ing. Vuap Denis
M.m.I Marcu Viorel

Elaborarea tehnologiei şi executarea lucrărilor de modernizare a postului de observare meteo
Colectiv: Lt.cdor ing.Vuap Denis
M.m.I Marcu Viorel

Studiu privind emisiile în afara  benzilor de radiaţie  la radarele de navigaţie
Colectiv: Lt.cdor.ing. Nae Valentin
Lt.cdor.ing. Zupu Mihai
Lt.cdor.ing. Creţu Gabriel
M.m.p. Roşiu Cristian

Particularităţile utilizării surselor alternative de energie la bordul navelor maritime.
Colectiv: Lt.cdor.ing. Nae Valentin
Lt.cdor.ing. Creţu Gabriel
Cpt.ing. Manolache Dan
M.m.p. Roşiu Cristian

Energii alternative aplicabile la bordul navei
Colectiv: Cpt.cdor.dr.ing. Iurea Neculai
Cpt cdor ing.Tănase Gabriel

Surse eficiente de generare a aerului instrumental
Colectiv: Cpt.cdor.dr.ing. Iurea Neculai
Cpt cdor ing.Tănase Gabriel