Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Asigurarea calităţii

 

 

Urmare a evaluărilor externe privind asigurarea calităţii desfăşurate de către ARACIP au fost acreditate un număr de 8 specialităţi, şcoala primind în anul 2012 atestatul privind nivelul educaţiei, prin care se confirmă îndeplinirea standardelor de acreditare, prevăzute de HG nr. 21/2007, precum şi a standardelor de creditare şi evaluare periodică a unităţilor de învăţământ preuniversitar. Astfel, a fost atestată obţinerea calificativelor Foarte bine şi Excelent, cu un punctaj de 79, 233, la 24 de indicatori de performanţă prevăzuţi de HG 1534/2008 , privind aprobarea Standardelor de referinţă şi a indicatorilor de performanţă pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în învăţământul preuniveritar. Indicele de eficienţă, conform Hărţii Naţionale a Riscului Educaţional a fost de 1,029.