Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Catedra ştiinţe fundamentale

Catedra navigaţie şi arme sub apă

Domenii de competenţă :

1. Formarea maiştrilor militari pentru prima funcţie în specialităţile:

 

2. Pregătirea elevilor de la toate specialitaţile la disciplinele: 

  • Marinărie
  • Practică marinarească

 

Baza materială :

  • Cabinet aparate electrice de navigaţie
  • Cabinet marinărie şi navigaţie
  • Cabinet arme sub apă
  • Poligon marinărie

 

Catedra artilerie şi rachete navale şi antiaeriene

Catedra electromecanică navală

Catedra electronică şi informatică