Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Procesul de învăţămant

 

Catedra ştiinţe fundamentale

Catedra navigaţie şi arme sub apă

Catedra artilerie şi rachete navale şi antiaeriene

Domenii de competenţă :

Formarea maiştrilor militari pentru prima funcţie în specialităţile:

 

Baza materială :

  • Cabinet artilerie navală
  • Cabinet rachete navale

 

Catedra electromecanică navală

Catedra electronică şi informatică