Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

 

ANUNŢ
privind organizarea concursului de încadrare a postului vacant de execuție
de personal civil contractual pe perioadă nedeterminată de
Economist debutant din cadrul Compartimentului salarizare si decontări