Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

 

ANUNŢ
privind organizarea examenului de promovare a unui post de personal civil contractual din
Economist debutant în Economist gradul II din cadrul Compartimentului salarizare si decontări