Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Relaţii la telefon :

0241-655650 int. 0252

0241-620978

Informaţii admitere
- sesiunea septembrie 2018 -

 

         Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, cu sediul în Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 80, va organiza concurs de admitere, în perioada 06 – 08.09.2018, pentru ocuparea unui număr de 140 locuri, nediferenţiate de gen, din care 78 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale, şi 62 locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne, în următoarele specialităţi militare:

Specialităţi militare
Artilerie navală şi antiaeriană
Rachete navale şi antiaeriene
Timonier şi tehnică de navigaţie navală
Comunicaţii navale şi observare semnalizare
Radiolocaţie navală
Motoare şi maşini navale
Motoare şi instalaţii electrice navale        Concursul de admitere se adresează tinerilor - băieţi şi fete -  cu vârsta de maximum 30 de ani, care au promovat examenul de bacalaureat, sau susţin examenul de bacalaureat anul acesta, şi doresc să acceadă în rândurile corpului maiştrilor militari de marină.

        Candidaţii pentru locurile destinate Ministerului Apărării Naţionale se vor putea adresa Birourilor de informare recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat.

       Candidaţii pentru locurile destinate Ministerul Afacerilor Interne se vor adresa Inspectoratului General – Poliţia de Frontieră (Constanţa, Tulcea, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Călăraşi Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş, Suceava) în vederea întocmirii dosarelor de candidat.

        Concursul de admitere se organizează separat, pentru locurile fiecărui minister. Probele de concurs pentru candidaţii ambelor ministere sunt aceleaşi.

 

 

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere 2018
- sesiunea septembrie 2018

  DATA

ORA

 ACTIVITATEA

06.09.2018 08.00 Prezentarea candidaţilor
11.00 – 13.00 Desfăşurarea probei psihotehnice
14.00 Afişarea rezultatelor probei psihotehnice
07.09.2018 9.00 – 12.00 Test grilă la limba engleză
 14.00 Afişarea rezultatelor testului grilă la limba engleză
14.00-15.00 Depunerea contestaţiilor
15.00-16.00 Rezolvarea contestaţiilor
16.30 Afişarea rezultatelor finale ale testului grilă la limba engleză
08.09.2018 9.00 - 12.00 Test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică
14.00 Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică
14.00-15.00 Depunerea contestaţiilor
15.00-16.00 Rezolvarea contestaţiilor
16.30 Afişarea rezultatelor finale
17.00-19.00 Repartiţia pe specialităţi militare

 

 

 

Etapele concursului de admitere 2018

Etapa I : Recrutare şi selecţie

Recrutare:
- prin Birourile informare recrutare din Centrele militare zonale, judetene şi de sector de care apartin cu domiciliul ( link... )
    -întocmirea dosarului de candidat ( link... )
-examinare medicală (apt-inapt)
Selecţie:
- prin Centrele zonale de selecţie şi orientare din Breaza, Constanţa, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc ( link... )
    -probe psihologice şi interviu (apt-inapt) ( link... )
-probe fizice (evaluarea capacităţii motrice) (bareme) ( link... )

Etapa a II - a : Examen de admitere (probe desfăşurate în şcoală)

PROBA PSIHOTEHNICĂ
  ( testarea răului de mare accentuat la simulatorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”)
- admis / respins
TEST GRILĂ LA LIMBA ENGLEZĂ
  - nu se ia în calcul la media de admitere
- nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci)
TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ
  ( algebră şi trigonometrie )
- nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci)

Media de admitere este nota la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică.
Media minimă de admitere este 5.00 (cinci).

 

 

 

 

 

Conţinutul dosarului de candidat pentru admitere

  • cerere de înscriere (document tipizat);
  • copie legalizată de pe certificatul de naştere;
  • copie de pe cartea de identitate, iar dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani, şi pentru părinţii sau întreţinătorii săi legali;
  • certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia absolvenţilor de colegiu militar liceal, promoţia din anul 2018, şi a soldaţilor/gradaţilor profesionişti;
  • copie legalizată de pe diploma de bacalaureat sau adeverinţă din care să reiasă că este înmatriculat în ultimul an de liceu;
  • fişa de examinare medicală (document tipizat) care să conţină şi grupa sanguină şi RH-ul;
  • fişa de cunoaştere - document tipizat;
  • adeverinţă cu rezultatul selecţiei din Centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO);
  • fişă de examinare medicală (document tipizat - Centrul de Medicină Navală) din care să reiasă că este "Apt ambarcare".