Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Relaţii la telefon :

0241-655650 int. 0252

0241-620978

Admitere 2018 - Important !

Pentru a veni în sprijinul candidaţilor la examenul de admitere, Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu” organizează gratuit pregătire la disciplinele limba engleză, matematică şi educaţie fizică, la sediul şcolii, după următorul program:

Luna mai:
      1. Limba engleză: 08, 15 şi 22.05.2018, între orele 14.00 – 15.30
      2. Matematică: 09, 16 şi 23.05.2018, între orele 14.00 – 15.30
      3. Educaţie fizică: 10, 24 şi 31.05.2018, între orele 14.00 – 15.30.

Luna aprilie:
      1. Limba engleză: 03, 10, 17 şi 24.04.2018, între orele 14.00 – 15.30
      2. Matematică: 04, 11, 18 şi 25.04.2018, între orele 14.00 – 15.30
      3. Educaţie fizică: 12, 19 şi 26.04.2018, între orele 14.00 - 15.30.

Luna martie:
       1.  Limba engleză: 06, 13, 20 şi 27.03.2018, între orele 14.00 – 15.30
       2.  Matematică: 07, 14, 21 şi 28.03.2018, între orele 14.00 – 15.30.

Accesul în şcoală se face prin punctul de control, pe baza cărţii de identitate.

 

Informaţii admitere 2018

 

         Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, cu sediul în Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 80, va organiza concurs de admitere, în perioada 06 – 09.08.2018, pentru ocuparea unui număr de 176 locuri, nediferenţiate de gen, din care 110 locuri pentru Ministerul Apărării Naţionale, şi 66 locuri pentru Ministerul Afacerilor Interne, în diferite specialităţi militare.

        Concursul de admitere se adresează tinerilor - băieţi şi fete -  cu vârsta de maximum 28 de ani, care au promovat examenul de bacalaureat, sau susţin examenul de bacalaureat anul acesta, şi doresc să acceadă în rândurile corpului maiştrilor militari de marină.

        Candidaţii pentru locurile destinate Ministerului Apărării Naţionale se vor putea adresa Birourilor de informare recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat.

       Candidaţii pentru locurile destinate Ministerul Afacerilor Interne se vor adresa Inspectoratului General – Poliţia de Frontieră (Constanţa, Tulcea, Botoşani, Iaşi, Vaslui, Galaţi, Brăila, Călăraşi Giurgiu, Teleorman, Olt, Dolj, Mehedinţi, Caraş-Severin, Timiş, Arad, Bihor, Satu Mare, Maramureş, Suceava) în vederea întocmirii dosarelor de candidat.

        Concursul de admitere se organizează separat, pentru locurile fiecărui minister. Probele de concurs pentru candidaţii ambelor ministere sunt aceleaşi.

 

Repartiţia locurilor pe specialităţi militare - admitere 2018

Specialităţi militare Locuri pentru M.Ap.N. Locuri pentru
M.A.I.
Total
locuri pe specialitati militare
Artilerie navală şi antiaeriană   7 7
Rachete navale şi antiaeriene 16   16
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 16 11 27
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 20 8 28
Radiolocaţie navală 16   16
Motoare şi maşini navale 21 12 33
Motoare şi instalaţii electrice navale 21 28 49
TOTAL LOCURI 110 66 176

 

 

 

Etapele concursului de admitere 2018

Etapa I : Recrutare şi selecţie

Recrutare:
- prin Birourile informare recrutare din Centrele militare zonale, judetene şi de sector de care apartin cu domiciliul ( link... )
    -întocmirea dosarului de candidat ( link... )
-examinare medicală (apt-inapt)
Selecţie:
- prin Centrele zonale de selecţie şi orientare din Breaza, Constanţa, Alba Iulia, Câmpulung Moldovenesc ( link... )
    -probe psihologice şi interviu (apt-inapt) ( link... )
-probe fizice (evaluarea capacităţii motrice) (bareme) ( link... )

Etapa a II - a : Examen de admitere (probe desfăşurate în şcoală)

PROBA PSIHOTEHNICĂ
  ( testarea răului de mare accentuat la simulatorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”)
- admis / respins
TEST GRILĂ LA LIMBA ENGLEZĂ
  - nu se ia în calcul la media de admitere
- nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci)
TEST GRILĂ DE VERIFICARE A CUNOŞTINŢELOR LA MATEMATICĂ
  ( algebră şi trigonometrie )
- nota minimă de promovare a probei este 5,00 (cinci)

Media de admitere este nota la testul grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică.
Media minimă de admitere este 5.00 (cinci).

 

 

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere 2018
- sesiunea I - 06-09 august 2018

  DATA

ORA

 ACTIVITATEA

06.08.2018 08.00 Prezentarea candidaţilor
11.30 – 14.00 Desfăşurarea probei psihotehnice
16.00 Afişarea rezultatelor probei psihotehnice
07.08.2018 9.00 – 12.00 Test grilă la limba engleză
 15.00 Afişarea rezultatelor testului grilă la limba engleză
15.00-16.00 Depunerea contestaţiilor
16.00-17.00 Rezolvarea contestaţiilor
17.30 Afişarea rezultatelor finale ale testului grilă la limba engleză
08.08.2018 9.00 - 12.00 Test grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică
15.00 Afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică
15.00-16.00 Depunerea contestaţiilor
16.00-17.00 Rezolvarea contestaţiilor
18.00 Afişarea rezultatelor finale
09.08.2018 8.00-10.30 Repartiţia pe specialităţi militare

 

 

Conţinutul dosarului de candidat pentru admitere

  • cerere de înscriere (document tipizat);
  • copie legalizată de pe certificatul de naştere;
  • copie de pe cartea de identitate, iar dacă nu a împlinit vârsta de 18 ani, şi pentru părinţii sau întreţinătorii săi legali;
  • certificat de cazier judiciar eliberat cu maximum 6 luni înainte de data depunerii, cu excepţia absolvenţilor de colegiu militar liceal, promoţia din anul 2018, şi a soldaţilor/gradaţilor profesionişti;
  • copie legalizată de pe diploma de bacalaureat sau adeverinţă din care să reiasă că este înmatriculat în ultimul an de liceu;
  • fişa de examinare medicală (document tipizat) care să conţină şi grupa sanguină şi RH-ul;
  • fişa de cunoaştere - document tipizat;
  • adeverinţă cu rezultatul selecţiei din Centrele zonale de selecţie şi orientare (CZSO);
  • fişă de examinare medicală (document tipizat - Centrul de Medicină Navală) din care să reiasă că este "Apt ambarcare".