Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Relaţii la telefon :

0241-655650 int. 0252

0241-620978

Informaţii admitere
- sesiunea septembrie 2017 -

         Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, cu sediul în Constanţa, str. Dezrobirii, nr. 80, va organiza concurs de admitere, în perioada 08 – 11.09.2017, pentru ocuparea unui număr de 60 locuri, nediferenţiate de gen,  rămase vacante în urma susţinerii concursului de admitere – sesiunea august 2017, în diferite specialităţi militare.
         Pentru locurile Ministerului Apărării Naţionale, tinerii şi tinerele cu vârsta maximă de 28 de ani, care au promovat examenul de bacalaureat şi doresc să acceadă în rândurile corpului maiştrilor militari de marină, se vor putea adresa birourilor de informare recrutare din cadrul Centrelor Militare Judeţene de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat.
         Pentru locurile Ministerului Afacerilor Interne, viitorii candidaţi se vor adresa Inspectoratelor Teritoriale ale Poliţiei de Frontieră de care aparţin cu domiciliul, în vederea întocmirii dosarelor de candidat.

Structura numărului de locuri pe specialităţi militare este următoarea:

Artilerie navală şi antiaeriană 8 locuri (6 locuri pentru M.Ap.N. şi 2 locuri pentru M.A.I.)
Timonier şi tehnică de navigaţie navală 4 locuri (numai pentru M.A.I.)
Arme sub apă 6 locuri (numai pentru M.Ap.N.)
Comunicaţii navale şi observare semnalizare 2 locuri (numai pentru M.A.I.)
Motoare şi maşini navale 27 locuri (numai pentru M.Ap.N.)
Motoare şi instalaţii electrice navale 13 locuri (8 locuri pentru M.Ap.N. şi 5 pentru M.A.I.)

Graficul de desfăşurare a concursului de admitere
- sesiunea septembrie 2017 -

   DATA          ORA                                         ACTIVITATEA

08.09.2017

08.00 - 12.00

Prezentarea candidaţilor. Instruirea candidaţilor, eliberarea legitimaţiilor de concurs şi achitarea taxei de înscriere. Prezentarea comisiei de examen. Cazarea candidaţilor.

09.09.2017

10.00 – 15.00

Desfăşurarea probei psihotehnice pentru testarea răului de mare la simulatorul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân”

15.00 – 15.30

Afişarea rezultatelor la proba psihotehnică

10.09.2017

09.00 – 12.00 Susţinerea testului grilă de verificare a cunoştinţelor

12.00 – 14.00

Verificarea testelor şi afişarea rezultatelor testului grilă de verificare a cunoştinţelor
14.00 – 15.30 Depunerea contestaţiilor
15.30 – 17.00 Rezolvarea contestaţiilor
17.00 – 19.00 Afişarea rezultatelor finale
11.09.2017 08.00 – 12.00 Repartizarea pe specialităţi militare

În conformitate cu art. 33 alin. (3) din "Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere în Scoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor Navale „Amiral Ion Murgescu”, în anul de învățământ 2017-2018", în situaţia organizării sesiunii a-II-a, la finalizarea repartiţiei pe specialităţi, candidaţii   declaraţi „ADMIS” vor rămâne în şcoală pentru începerea anului de învăţământ 2017-2018.