Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Galerie foto       13-16 mai 2016 - Convocare de specialitate în domeniul psihopedagogiei