Şcoala Militară de Maiştri Militari a Forţelor  Navale
"Amiral Ion Murgescu"

 

 

Galerie foto       11-13 mai 2016 - Sesiunea de comunicări ştiinţifice a cadrelor didactice - ediţia a VI-a